Our Team

Executive Council

 

Fawzia Khan - Founder/ CEO  


 

Harpreet Sodhi - Director  


 

Shobha Shekhar - Director


 

Ravinder Rehal - Director


 

Farhana Tanveer - Director 


" Advocates For Change Team " 

Iren Karki 


Smita Sampat


Reem Shahin


Varinder Rana
Varinder Rana


 

Ameerah


Shibani Sahney  


Gunjan Rehal 


Balbir Sohi 


Khushi